Trademark- og copyright­symbol

Skriftstørrelse og sammenheng

6 Trademark og copyright

Når ™ og © står til et ord eller en tekst, er riktig størrelse et punkt mindre enn en halv x-høyde.

Når ©-symbol står foran et navn, er rett størrelse et sted mellom x-høyde og høyde på store bokstaver.

Når ©-symbol står foran årstall, er rett størrelse samme høyde som det følgende tallet, evt. samme som høyden til 1-tallet.

X-høyde

X-høyde beskriver høyden til liten bokstav x målt fra skrift­linjen til toppen av bokstaven. For å vurdere les­bar­het kan du måle med hvilke som helst små bokstaver. Det er unødvendig å lete etter bokstaven «x». Jo mindre forskjell i stør­relse på store og små bokstaver, desto lettere er teksten å lese i liten skrift.