Orddeling

Orddeling for presentasjon med fleksibel spaltebredde

1 Orddeling

For at tekst på hjemme­sider skal ha optimal lesbarhet uavhengig av skjermbredde som for eksempel på responsive websider, for at tall og benevnelser skal være lette å forstå, er det nødvendig med ord­deling.

Ord deles hoved­saklig i hen­hold til norske ord­delingsregler, som er mer utfyl­lende hos korrekturavdelingen.no. (Merk: Retell og Korrekturavdelingen er ikke helt enig på alle punkter.)

1.1 Unngå så langt som mulig å dele følgende:

  1. Unngå å dele navn. Gjelder både for personer og organisasjoner. Unngå spesielt at organisasjons­form i for­kortet form blir første ordet på ny linje.

  2. Unngå å dele tall, telefon­nummer, organisasjons­nummer, fødsels­nummer, post­giro­nummer, konto­nummer, priser, etc. på flere linjer.

  3. Unngå å dele tall med benev­nelse på flere linjer («42 kg», «10 m», «128 kB»).

  4. Unngå å dele tall med tusen­skille.For eksempel skal tallet 13 048,00 ha hardt mellom­rom mellom «13» og «048».

  5. Første og siste ord i avsnitt deles ikke (unntak for ekstremt lange ord, som f.eks. «søke­motor­opti­mali­sering» og «ord­delingsregler»).

1.2 Slis

Telefon­nummer, organisasjons­nummer, fødsels­nummer, post­giro­nummer, konto­nummer og andre tallrekker, hvor tallene grupperes, blir penest ved å ha mellom­rom som er en slis lange. En slis er en fjerde­del av skrift­størrelsen (i HTML/CSS: width:0.25em;).