Tankestrek

For nettredaktører

2 Tankestrek eller semikolon som tenkepause

Tankestrek er en lang strek som illustrerer en kort pause.

Tanke­strek er et alternativ til semi­kolon. Lang tanke­strek (em-strek) uten mellom­rom er formelt den riktige streken, men mange synes det ser bedre ut med kort tanke­strek (en-strek) og mellom­rom på hver side av den.

2.1 Tankestrek eller semikolon

Tankestrek kan kan brukes i stedet for semi­kolon for tenkepauser. Tanke­streker ser i mange tilfeller penere ut, og er et mer intuitivt symbol.

Tanke­streker skal aldri stå på slutten av en linje, og må derfor alltid bindes sammen med det på­følg­ende ordet. Det er ikke nok med hardt mellom­rom i HTML, så tankestrek og påfølgende ord må bindes sammen med nowrapCSS.

2.3 Fra–til

Fra–til bruker kort tanke­strek uten mellom­rom. «Fra–til» ser penest ut på én linje, og bindes sammen hvis mulig. Ellers bindes «–til» sammen for å unn­gå tanke­strek på slutten av en linje (mer om fra–til).

2.4 Priser med komma strek

Der priser skrives med «komma strek», skal streken være kort tanke­strek (mer om priser med komma strek).