Overskrifter

Lag overskrifter som behager øyet

5 Kontrast til brødteksten

Overskrifter kan være både med og uten serifer og det ser ofte bra ut når overskriften står i kontrast til brødteksten, men det viktigste er at det er lett å lese hva som står.

5.1 Mer luft ovenfor

Overskrifter mellom avsnitt skal ha mer luft over seg enn under seg. De skal stå nærmest det avsnittet de hører til. Da blir teksten intuitiv og lett­lest, og blikket ledes i riktig retning. To til tre ganger så mye luft over som under ser pent ut, og gir god flyt for leseren.

5.2 Orddeling i overskrifter

Normalt bør ikke ord i over­skrifter deles, men med hen­syn til mobile vis­ninger kan det være nødvendig.