Lister og oppramsing

Enkle skriveregler for digitale og trykte media

7 Lister

Lister er over­sikt­lige. Lister er godt valg for å synlig­gjøre det som er viktig. En over­siktlige liste er enkel å skumlese, og eventuell stikkords­form bidrar til at budskapet fester seg bedre til hukommelsen.

Lister kan være numme­rerte, basert på romer­tall, sym­boler eller punkter (punkt­lister) som er sortert under hverandre.

7.1 Fem regler for lister

 1. Begynn hvert punkt med stor forbokstav.

 2. Punkter som består av to eller flere ord skal av­sluttes med punktum.

 3. Punktum er valgfritt i lister der alle punktene består av ett ord.

 4. Punkter med og uten punktum skal ikke blandes i samme liste. Enten har alle punktene punktum, eller så har ingen av punktene punktum.

 5. I norskspråklig sammenheng skal det ikke være punktum bak tall eller bokstaver som nummererer lister.

  Da HTML ikke er utviklet med tanke på norsk særskriving, og bruker som standard punktum bak nummereringen, kan lister være en utfordring for nettredaktører som etterstreber presentasjoner av høy kvalitet.

8 Oppramsing

Oppramsing er to eller flere komma­separerte ord eller fraser.

Oppramsing egner seg vanligvis bedre enn lister der leseren allerede er engasjert, og når ordene i seg selv ikke er det viktigste – for eksempel i romaner, der punkt­lister eller nummererte lister for­styrrer flyten til leseren.

Oppramsing kan i stedet for lister også brukes i kontrakter og lisenser for å komprimere teksten til færre linjer, og for å gjøre det vanskelig for leseren å få over­sikt over eventuelle restriksjoner og begrensninger…

8.1 Tre regler for oppramsing

 1. Oppramsing starter med liten for­bokstav etter kolon. (Bare navn og hele selv­stendige setninger skal begynne med stor forbokstav etter kolon.)

 2. Når leddene i en opp­ramsing danner en full­stendig liste, atskilles leddene med komma. Bort­sett fra siste leddet som atskilles med «og».

 3. Forkortelsene osv., mm. og etc. skal ha kun ett punktum etter seg – også når de er siste ordet i en setning.

8.2 Eksempler med oppramsing

 1. Bredes huskeliste: solriller, solkrem, parasoll, shorts, sandaler, pc og lader.

 2. Hva er meningen med konserter, opera, ballett, teater osv.?

 3. På Sørlandet har vi byer og tett­steder som Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand osv.