Runde av priser med komma strek

Skriftstørrelse og sammenheng

9 Velg riktig strek

En strek kan erstatte to nuller bak komma på priser, og streken skal være en tankestrek. En kort tankestrek.

9.1 To typer tankestrek

Tankestreker finnes i to varianter: en kort n-strek og en lang m-strek. Det er den korte varianten som skal brukes i fra–til-sammenheng. Altså n-strek.

De fleste skrift­typer har både n- og m-strek. Se for­skjellen her:

  • - bindestrek.

  • – n-strek.

  • — m-strek.

9.2 Eksempler med forskjellig strek

  • Kr 248,- (feil/latskap: bindestrek).

  • Kr 248,– (riktig: n-strek).

  • Kr 248,— (feil: m-strek).

Prisen er ikke til å mis­for­stå, men bare den ene er grammatisk riktig. For å være den profesjonelle i din bransje: bruk n-strek.

9.3 Finn tanke­strek (n-strek) på tastaturet

  • Mac: Hold nede Alt og trykk «-» (bindestrek).

  • Windows: Hold nede Alt og trykk «0150» på talltastaturet.

  • Linux: Hold nede AltGr og trykk «--.» (binde­strek, binde­strek, punktum).

  • IOS (iPhone/iPad): Hold nede - (bindestrek) til flere valg vises.