Fra–til

Hvordan du skriver arbeidstider, åpningstider, reiserruter mm.

8 Glem bindestrek – bruk tankestrek

Nå kan du lett være en av få som skriver fra–til riktig:

Glem binde­streken, for den er feil. Begynn å bruke tanke­strek, – og kort sådan.

Den populære bruken av binde­strek henger trolig sammen med at det er den eneste streken, med unntak av under­strek/under­score, som alle finner på de tastaturet. Dette er likevel ingen unn­skyld­ning når profe­sjo­nelle bruker feil strek.

Finn tankestrek på tastaturet

8.1 To typer tankestrek

Tankestreker finnes i to varianter: en kort og en lang, såkalt n-strek og m-strek. Det er den korte varianten som skal brukes i fra–til-sammenheng. Altså n-strek.

De fleste skrift­typer har både n- og m-strek. Se for­skjellen her:

 • - bindestrek.

 • – n-strek.

 • — m-strek.

8.2 Eksempler med fra–til

Fra–til tanke­streker skrives uten mellomrom. Her er noen eksempler:

Aldersgrupper

 • Aldersgruppe: 9–12 år.

Åpningstider

 • Åpent: 1.–31. oktober.

Arbeidstider

 • Arbeidstid: 08.00–15.30.

Dager

 • Mandag–fredag.

Utvalgte dager

 • Mandag–onsdag–fredag.

Reiseruter

 • Hamburg–Toulon–Milan.

8.3 Flere skrivetips for fra–til

 1. Hvis innledende teksten inne­holder fra, kan den skrives uten kolon og med til i stedet for tankestrek. Det gir mer flyt i teksten for leseren:

  • Fra 18 til 20 år.

  • Øvingen pågikk fra klokka 16 til 20 hver fredag.

  • Hver fredag 16.30 til 20.45.

 2. Hvis fra–til-verdiene står bak kolon blir det penest med tanke­strek:

  • Åpent: 1.–31. oktober.

  • Arbeidstid: 08.00–15.30.

8.4 Finn tanke­strek på tastaturet

 • Mac: Hold nede Alt og trykk «-» (bindestrek).

 • Windows: Hold nede Alt og trykk «0150» på talltastaturet.

 • Linux: Hold nede AltGr og trykk «--.» (binde­strek, binde­strek, punktum).

 • IOS (iPhone/iPad): Hold nede - (bindestrek) til flere valg vises.