Avsnitt

For nettredaktører

3 Hva er et avsnitt

Et avsnitt består av en gruppe set­ninger som utgjør en full­sten­dig tanke.

3.1 Avstand mellom avsnitt

50 % av bokstav­høyde er vanligvis passe (0,5 em).

3.2 Linjelengder

10–15 ord pr linje gir god les­barhet. På mobil­tele­foner er det vanlig med ca seks ord pr linje.

Unngå linjer som ofte overstiger 15 ord.

3.3 Linjehøyder

Lange linjer trenger større linje­høyde enn korte linjer. Det er viktig at det er lett å flytte blikket fra slutten av en linje til begynn­elsen av neste. Unngå at linje­høyden til­trekker seg oppmerksomhet.

Normalt passer linje­høyde på 120 % til 145 %, men 150 % til 175 % kan være bedre valg hvis linja over­stiger 15 ord. 200 % linje­høyde kan være passe i ekstreme til­feller hvor det er over 20 ord på linja.

3.4 Unngå lange setninger

Forsøk å unngå lange set­ninger, og skriv om avsnittet om nødvendig. En setning bør kunne leses på mindre enn én utpust.

3.5 Unngå typografiske enker

Når siste ordet i et avsnitt kommer alene på ei linje, kalles det typografisk enke.

Typografiske enker i teksten ser ikke pent ut, men noen ganger må de aksepteres. Det finnes mange meninger om hva som gjør typo­grafiske enker aksep­tabelt, for eksempel:

  1. I norsk typo­grafi er enker ok hvis enkene er mer enn to bok­staver, men ikke kortere enn et inn­rykk i første linjen i et avsnitt. (Et avsnitts­inn­rykk er for øvrig en til to skrift­høyder, men for hjemme­sider er det vanligere å skille avsnitt med mellom­rom: pkt. 3.1)

  2. I dansk typo­grafi får ikke enker være kortere enn seks tegn.

3.6 Retell sine regler for typografiske enker:

Retell har laget noen retningslinjer basert på egne erfaringer.

Typografiske enker ser bedre ut når de er et sub­stan­tiv eller verb. Disse ord­klassene kan fint stå alene på en linje, og det er det mer eller mindre uvesent­elig med lengden på den typografiske enka.

Hvis siste ordet derimot er:

  1. Determinativ/bestem­melses­ord (en, ei, et, min, din, den, det...).

  2. Adverb (ord som modi­fiserer verb, adjektiv, verb­fraser eller setninger).

  3. Pronomen (meg, deg, den, det...).

  4. Preposisjoner (av, på, før, etter...).

  5. Konjunksjoner (og, eller, men, for...).

…skal dette ordet bindes sammen med det nest siste ordet, for å unngå at det står alene på linja.

Viktig: «er» i værbet «være» er et veldig kort ord, og ser ikke bra ut på en linje alene. Skriv om set­ningen hvis «er» er siste ordet, eller bind «er» sammen med for­rige ord «hvis det bare er sånn det er».