Skriftfamilier

Hvilken, når og hvor

4 Valg av skriftfamilie

Tekst i hoved­inn­holdet på siden, eller der teksten består av mer enn et avsnitt med fire setninger, bør skriften normalt være en skriftfamlile med serifer og ca 14 pt (18–25 px) skrift­størrelse. Test valgt skrift­famlie da både høyden og x-høyden kan variere mellom de ulike skriftfamlilene.

Figurtekster og korte avsnitt, der teksten er i mindre skriftstørrelse, kan gjerne (og bør ofte) være uten serifer (sans serif). Når skriften blir mindre er det desto viktigere at x-høyden blir større.

X-høyde

X-høyde beskriver høyden til liten bokstav x målt fra skrift­linjen til toppen av bokstaven. For å vurdere les­bar­het kan du måle med hvilke som helst små bokstaver. Det er unødvendig å lete etter bokstaven «x». Jo mindre forskjell i stør­relse på store og små bokstaver, desto lettere er teksten å lese i liten skrift.